Implementacija BI rešitev

Našim strankam pomagamo pri transformaciji poslovnih ciljev in strategij v rešitev, ki podpira izvedbo začrtanih strategij. Ključna prednost ResEva je v celovitem pristopu k projektu implementecije sistema za podporo poslovnim odločitvam. Naše stranke se vedno bolj zavedajo, da je edina pot za maksimalni izkoristek ključnega organizacijskega resursa – podatkov popolna poravnanost poslovnih strategij in posameznih IT rešitev.

Implementacija BI rešitev ni enaka implementaciji ERP rešitev in tega se v podjetju zavedamo. Razvili smo lastno rešitev za podporo poslovnim odločitvam – ResEvo.Arrow, ki nam omoča načrtovanje in izvedbo celovitih BI projektov. S pomočjo naših rešitev lahko zadovoljimo tako najvišje vodstvo podjetja, kot analitike posameznih poslovnih funkcij.

 

Svojim strankam pomagamo pri:

 

 1. Oceni tehnične pripravljenosti
  Pri pripravi ocene poizkušamo izdelati natančno analizo z vidika organizacije, uporabnikov, IT opreme in podatkovnih baz.
 2.  

 3. Ocena trenutnega stanja BI rešitev v organizaciji
  Izdela se analiza okolja z vidika dostopnosti do informacij, narave informacij, njihove točnosti in varnostnih politik. Pomemben dejavnik v oceni obstoječih okolj je tudi tehnična podpora odjemalcem poslovnih informacij.
 4.  

 5. Izdelava strategije razvoja sitema BI
  Glede na izzive in zahteve okolja skupaj z zaposlenimi v podjetju oblikujemo strategijo razvoja rešitve , ki bo izpolnjevala vse zahteve organizacije po informacijah.
 6.  

 7. Načrtovanje rešitev
  Glede na predhodno izdelane ocene naročnikom pomagamo pri načrtovanju podatkovnih skladišč