Pri odločanju je prevelika izbira  naporna za naše možgane. Hitro se preklopijo na »safe mode« ter delujejo z manjšo uporabo inteligentnega potenciala t.j. razmišljanja. Na to vpliva več dejavnikov, ki zmanjšujejo zmožnost presoje. Ena od teh je stres, saj nas prevelika izbira vedno pahne v negotovost. Ali lahko naredim napako, se sprašujemo. Notranji odgovor je, da seveda lahko storimo napako. Faktor verjetnost morebitne storjene napake se veča z večjo možnostjo izbire, z omejitvijo časa, premalo znanja na določenem področju, s strahom, ki ga povzroča zavedanje vsega prej naštetega…

Proces odločanja

 • je izbiranje ene ali več možnih različic pri reševanju kakega problema, tj. tistega upravljalnega ukrepa, ki je po izbranih kriterijih optimalen v dani odločitveni situaciji
 • je dinamičen proces pri iskanju in izbiri najboljše možnosti in rešitve problema.
 • je izbira določene variante izmed več možnih tako, da izbrana varianta najbolj ustreza ciljem

V praksi si običajno pomagamo z metodo selektivnega odločanja, kar pomeni, da izločamo enega za drugim možnosti, ki ne pridejo v poštev. Na koncu imamo samo dve preostali možnosti, ki ju lahko bolj podrobno preučimo in se odločimo za tisto pravo. Pri odločanju smo se obrnili na kompetenčne centre znanja, kar pomeni na strokovnjake, sodelavce, nadrejene, podrejene, specialiste, laike… in na vse možne načine pridobivali oporne točke pri odločanju in iskanju poti do lažje in bolj pravilne odločitve.

Veliko število dejavnikov, ki vplivajo na odločitev,

 • nepoznavanje posameznih variant,
 • velike količine variant,
 • nepoznavanje odločitvenega problema in ciljev odločitve,
 • nesoglasje med ljudmi, ki sodelujejo pri odločanju
 • omejena sredstva (čas, denar, strokovnjaki, …).

Tako je bilo še nekaj let nazaj!

Danes v sodobnih praksah odločamo na podlagi analiz in poročil, ki nam jih strežejo informacijska orodja. Z njimi enostavno sledimo trendom, spremembam in vrednostim, ki nam jih strežejo vedno in povsod ne glede na čas in lokacijo.

Danes so v prednosti podjetja in njihovi vodilni, ki ne izgubljajo časa za pripravo analiz in ne obremenjujejo delavnega proces sodelavcev z mučnim zbiranjem podatkov v preglednice in vedno znova ponavljajo iste operacije, da lahko pridobijo analize in poročila, ki jih potem lahko sprejmejo kot uporabne informacije.

S celovito in inovativno rešitvijo analitično orodje (www.ASKBI) lahko zadovolji še tako zahtevnega uporabnika in ga vrne v cono udobja pri odločanju. Za stresne situacije je dovolj drugih okoliščin, ki so nenehno okoli nas in če izločimo stres zaradi prevelike izbire pri sprejemanju odločitev smo veliko naredili na lastnem zdravju in tudi na zdravju našega podjetja. Cena takega orodja je primerljiva s številom popitih kavic dnevno v podjetju.

Komu so rešitve namenjene? Vsem, ki sprejemajo odločitve!

 • direktorjem, vodstvenemu kadru
 • prodaji in marketingu, financam, planerjem
 • proizvodnji, transportnim in dobavnim verigam
 • kontrolingu in analitični službi, oddelkom za poročanje in planiranje ter pripravo konsolidacije.