Razvoj JavaEE in multimedijskih aplikacij

Storitve in svetovanje pri razvoju programske opreme

ResEvo vam nudi hiter, kvaliteten in inovativen razvoj, posebej za spletne rešitve in rešitve s področja multimedije. Če želite hitro in učinkovito svoje ideje realizirati v obliki delujočih programskih rešitev, nas vsekakor kontaktirajte.

 

Razvoj programske opreme prilagojeno stranki na ključ

Podjetje ResEvo nudi poleg samega razvojnih specialistov tudi razvoj IT sistema podjetja po naročilu: Naša skupina izkušenj strokovnjakov je na voljo, da vam pomaga pri izdelavi Vam na kožo napisane aplikacije/produkta/dodatnega modula. Naše znanje pa se ne ustavi tam. S pomočjo sistemske analize sistematično pregledujemo okolje v katerem delujete, usklajujejo IT strategijo, da ustreza in dopolnjuje vašo poslovno strategijo.

Pri našem delu uporabljamo vrhunska orodja, preverjene rešitve in svetujemo uporabo tehnologij, sistemov in aplikacij, ki so za vaš primer najbolj ustrezna. Potem vprašanje ni več katero tehnologijo izbrati temveč katera izmed tehnologij je najboljša za Vas.

Na sodelovanje s podjetjem gledano dolgoročno, verjamemo v sodelovanje in ne v tekmovanje!

Produkti temeljijo na zadnjih tehnoloških trendih, v osnovi pa bazirajo na JAVAnskih in modernih spletnih tehnologijah kot so Swing, JavaFX, GoogleWebToolkit… ter odprtokodnih produktih, saj to zagotavlja najnižje stroške lastništva za naše naročnike. Sami ali s partnerji smo razvili več rešitev: rešitev upravljanja odnosov s strankami (CRM), rešitev upravljanja z dokumenti (dokumentacijski sistem), rešitev planiranja proizvodnih procesov po načelih Teorije omejitev, rešitev iz področja poslovne inteligence in upravljanja poslovnih procesov.

V zadnjem času smo večino svojih virov usmerili v razvoj multimedijske komunikacijske platforme, bazirane na spletnih tehnologijah in najmodernejših komunikacijskih mehanizmih – AJAX (angl.: asynchronous JavaScript + XML), ReverseAJAX – server PUSH (angl.: sending data from client to server and a mechanism for pushing server data back to the browser) ter IPTV (angl.:Internet Protocol Television), s katerim iz Internetnega omrežja uporabniku pripeljemo televizijske in ostale multimedijske vsebine preko navadnega spletnega ali specializiranega multimedijskega odjemalca audio/video vsebine. V navezi s partnerji smo tudi glavni razvijalec platforme, ki skrbi za uporabniški vmesnik programa, namenjene za uporabo in prodajo enega izmed največjih svetovnih podjetij s področja komunikacijskih tehnologij.

Trudimo se, da smo zanesljiv razvojni partner, ki nudi tudi kvalitetne storitve svetovanja pri programskih rešitvah, predvsem iz področja najnovejših spletnih ter javanskih odprtokodnih tehnologijah. Zato tudi zelo veliko vlagamo v raziskave in razvoj ter predvsem v izobraževanje, kar nam predstavlja konkurenčno prednost na današnjem nasičenem trgu informacijsko komunikacijskih tehnologij.

Veliko izkušenj imamo iz področja spletnih tehnologij – AJAX in WEB2.0, kjer primarno uporabljamo tehnologijo GWT – GoogleWebToolkit, GWT-EXT.

Moč spletnih tehnologij, ki predstavljajo platformo prihodnosti se veča iz dneva v dan, kar nam pričarajo tudi spletne strani kot sta ChromeExperiments.com/ in GWT – EXT (priporočamo vam namestitev brskalnika GoogleChrome).

 

Tipična arhitektura rešitev podjetja ResEvo

 • Programska arhitektura po principih REST, SOA
  http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer
 • Načrtovanje podatkovne baze: urejen, dokumentiran proces preko E-R diagramov
 • Podatkovna baza: primarno PostgreSQL, tudi Microsoft SQL server, IBM DB2, Oracle DB, My SQL
 • ORM (Object-Relational Mapping): primarno Apache Cayenne
  http://cayenne.apache.org
 • Serverski del: JavaEE strežnik, GoogleAppEngine
 • Serverski del – PUSH tehnologija: GlassFish – grizzly-comet
  https://grizzly.dev.java.net
 • User Inteface: HTML5, GWT (Google Web Toolkit), WebApps, PhoneGap, Vaadin, JavaSwing, JavaFX (prototipno). .NET + DevExpress
 • Programersko okolje Java: primerno Eclipse, Visual Studio Professional
 • Programersko okolje reporting: Jasper Reports
 • Multimedijski strežnik: Wowza Media Server® 2,3
  http://www.wowza.com
 • Sistem za vodenje verzij – VCS (Version Control System): SVN ali Mercurial
  http://hginit.com
 • Avtomatski build strežnik – continuous integration server: JENKINS
  http://jenkins-ci.org
 • Programersko okolje Sistem za nalog in komunikacija s stranko: JIRA, Google DOC