ResEvo.Arrow

Sistem za podporo poslovnem odločanju - BI

ResEvo.Arrow

Družina rešitev, ki je zgrajena na osnovi ResEvo.Arrow je primerna tako za mala, srednja in velika podjetja s svojimi specifičnimi analitičnimi potrebami.
 
Primeri rešitev zgrajenih na platformi ResEvo.Arrow

 • Rešitev za podporo poslovnem odločanju v manjših specifičnih okoljih
 • Rešitev za informatizacijo sistema nadgrajevanja in stimulacij v proizvodnih podjetjih
 • Rešitev za podporo poslovnem odločanju, kot partnerska rešitev za implementacijo Managerskega Informacijskega Sistema – MIS
 • Rešitev za podporo oddaji, spremljanju, analiziranju poslovnih poročil
 • Rešitev za podporo procesu planiranja (bilance, izkazi …)
 • Rešitev za spremljanje fakturirane realizacije v specifičnem projektno horizontalno orientiranem okolju
 

Ključne značilnosti rešitve ResEvo.Arrow

 • Večdimenzionalen pogled podatkov.
 • Možnost zahtevnega izračunavanja.
 • Prikaz trenutnih ključnih podatkov podjetja (obseg prodaje višina stroškov…).
 • Pregled poslovanja posameznih sektorjev.
 • Delo s časovnimi vrstami in modeliranje trendov.
 • Možnost združevanja podatkov iz različnih podatkovnih virov.

 
KONTAKTIRAJTE NAS IN Z VESELJEM VAM BOMO POMAGALI

Za več informacij si oglejte naše reference in pobrskajte na naši spletni strani. V primeru vprašanj pa bomo veseli vašega elektronskega sporočila ali telefonskega klica kontakt.

Sistem za podporo poslovnim odločitvam

Živimo v času “eksplozije podatkov”. Količine podatkov, ki jih podjetja generirajo dnevno se večajo eksponentno. Poslovni uporabniki, se soočajo z goro izključujočih se informacij o poslovanju oddelkov, poslovnih enot, celotnih podjetij.

 

Katere informacije so pravilne? S katerimi podpreti svojo odločitev? Katerim zaupati?

Sprejemajte odločitve, ki temeljijo na aktualnih, z dejstvi podkrepljenih informacijah. ResEvo.ARROW vam omogoča, da svoje podatke pretvorite v zanimiva in lahko razumljiva poročila in nadzorne plošče.

ResEvo.ARROW vam omogoča da:

 • povečate svojo produktivnost
 • izboljšate odnose s svojimi kupci
 • optimizirate svoje poslovne procese
 • nadzirate trende in odkrivate odstopanja
 • predvidevate poslovne priložnosti
 

ResEvo.Arrow se popolnoma integrira v vaš obstoječ informacijski sistem, kar vam zagotavlja hitre, zanesljive in preverjene informacije.

 

Nižji stroški lastništva

Rešitev temelji na odprtokodnih tehnologijah, kar omogoča implementacijo rešitve v poslovno okolje brez dodatnih investicij v drago sistemsko programsko opremo. Za potrebe delovanja podatkovnega skladišča rešitev uporablja Postgre SQL odprtokodni SQL strežnik visokih zmogljivosti, ki se lahko primerja z vsemi komercialnimi SQL strežniki dosegljivimi na svetovnem trgu.Visoke analitične zmogljivosti rešitve zagotavlja OLAP strežnik Mondrian, najbolj razširjen odprtokodni OLAP strežnik, ki ga med drugimi uporabljajo tudi My SQL AB, Unionfidi S.C., Swiss Colony, Specsavers, … Odprtokodne rešitve so vse bolj sprejemljive tudi za poslovne uporabnike, saj s svojimi razvojnim potencialom zagotavljajo neprestan, hiter in kakovosten razvoj. ResEvo aktivno sodeluje v razvoju teh produktov, poleg tega pa svojim naročnikom nudi celovito podporo pri implementaciji sistemskih odprtokodnih rešitev.

 

Lasten OLAP odjemalec

Zaradi svoje fleksibilnosti OLAP tehnologija v zadnjih letih doživlja nesluten razmah. Široka paleta možnosti daje uporabnikom popolno svobodo pri analiziranju podatkov o poslovanju. Vendar pa v tej fleksibilnosti leži tudi težava. Tehnologija je primerna predvsem za napredne uporabnike z zelo dobrim poznavanjem problemske domene. Zaradi tega smo se v podjetju odločili, da razvijemo svojega odjemalca, ki bo enostaven za uporabo obenem pa bo vseboval vse funkcionalnosti, ki jih omogoča OLAP tehnologija.Za sodobne organizacije je značilen trend opolnomočenja svojih zaposlenih. Najvišje poslovodstvo spodbuja svoje podrejene, da sprejemajo odločitve, zaradi tega se morajo informacijski sistemi v podjetju prilagoditi. Informacije morajo biti na voljo tudi ljudem na nižjih nivojih organizacije. Poskrbeti je potrebno, da so informacije posredovane v obsegu in obliki kot jo vsak uporabnik potrebuje. Rešitev ResEvo.Arrov to rešuje s sistemom nadzornih plošč na katerem je mogoče prikazovati strukturirane informacije, ki so razumljive in v obliki ter obsegu kot ga vsak posameznik potrebuje.

 

Standardne rešitve

V duhu zniževanja stroškov smo v podjetju pripravili standardno rešitev, ki jo sestavljajo:

 • prenos podatkov
 • podatkovno skladišče
 • standardna računovodska poročila
 • OLAP kocke
 • računovodski kazalniki
 

Na podlagi dolgoletnih izkušenj lahko rečemo, da standardizirana rešitev skrajša čas uvedbe, ter nudi dobro izhodišče za razvoj lastnih rešitev. Za več informacij o standardni rešitvi se obrnite na naš prodajni oddelek

ResEvo.ARROW

je rešitev namenjena podpori poslovnemu odločanju. Rešitev je razširljiva in povezljiva, omogoča povezavo na katerikoli vir, katerkoli sistem ERP. S svojo zasnovo zagotavlja uspeh v fazi načrtovanja in izvedbe projekta. S pomočjo intuitivnega vmesnika ponuja informacije, potrebne za odločanje. Podatke prikazuje na inovativne načine s pomočjo tabel, grafov, vrtilnih tabel, t.i. “drilldown” pogledov, itd. Z visoko sposobnostjo prilagajanja vsakemu uporabniku posebej predstavlja BI rešitev prihodnosti.

Programska oprema ResEvo.ARROW je namenjena podpori poslovnemu odločanju. Ponuja možnost prilagoditve na različne (Integralne Informacijske Sisteme) ERP ter vse vrste ostalih delnih rešitev s pordočja programske opreme.

Rešitev ima intergriran lasten OLAP odjemalc, ki nam omogoča učinkovito analizo že pripravljenega podatkovnega skladišča kot odgovor na kompleksna analitična vprašanja.

 

Standardna rešitev ResEvo.Arrow

V duhu zniževanja stroškov smo v podjetju pripravili standardno rešitev sistema za poslovno odločanje, ki zadovoljuje od 80%-90% vseh analitičnih potreb podjetij. Rešitev temelji na polno dokumentiranem podatkovnem skladišču, kar omogoča obstoječim dobaviteljem programske opreme hitro izdelavo prenosa podatkov v podatkovno skladišče. Rešitev je bila oblikovana v sodelovanju z našimi partnerji. Strokovnjaki, ki so sodelovali pri oblikovanju rešitve imajo preko 20 let izkušenj s področja kontrolinga.

Ključne značilnosti standardne rešitve:

 • hitra implementacija
 • ključni kazalniki poslovanja
 • pokriva vse ključne poslovne funkcije
 • temelji na Slovenskih računovodskih standardih
 • zgrajena na osnovi dobrih praks
 • plod večletnih izkušenj s področja kontrolinga in uvedbe sistemov za podporo poslovnemu odločanju
 • polno dokumentirana
 • razširljiva
 

ResEvo.Arrow za male in velike

Družina rešitev, ki je zgrajena na osnovi ResEvo.Arrow je primerna tako za mala, srednja in velika podjetja s svojimi specifičnimi analitičnimi potrebami.

Primeri rešitev zgrajenih na platformi ResEvo.Arrow

 • Rešitev za podporo poslovnem odločanju v manjših specifičnih okoljih
 • Rešitev za informatizacijo sistema nadgrajevanja in stimulacij v proizvodnih podjetjih
 • Rešitev za podporo poslovnem odločanju, kot partnerska rešitev za implementacijo Managerskega Informacijskega Sistema – MIS
 • Rešitev za podporo oddaji, spremljanju, analiziranju poslovnih poročil
 • Rešitev za podporo procesu planiranja (bilance, izkazi …)
 • Rešitev za spremljanje fakturirane realizacije v specifičnem projektno horizontalno orientiranem okolju
V podjetju se z namenom zmanjševanja stroškov in povečevanja vrednosti za naročnika opiramo na preizkušeno odprtokodno tehnologijo. Znanje skoncentrirano v podjetju nam omogoča uporabo odprtokodnih tehnologij ob hkratnem zagotavljanju najvišjega nivoja naših storitev.

Na spodnjem konceptualnem prikazu produkta ResEvo.Arrow je predstavljena osnovna arhitektura rešitve.

Na strani strežnika je predvsem zaradi povezljivosti in možnosti namestitve na različnih platformah: Windows, Linux, Unix, MAC OS … uporabljamo javanske tehnologije.

Na strani odjemalca pa v “poslušamo” predvsem uporabnika in skušamo naše odjemalce prilagoditi čim enostavnejši in intuitivni rabi.

Pri načrtovanju in integraciji naših informacijskih rešitev uporabljamo:

 

“Najboljša zastonjska stvar na svetu” – v svetu podatkovnih baz. The world’s most advanced open source database – http://www.postgresql.org/

Najboljši odprtokodni “Enterprise” aplikacijski strežnik – ki teče lahko na WINDOWS, LINUX … strežniku

Najboljša orodja in največkrat uporabljena orodja v Javanskem svetu iz podjetja JasperSoft

MONDRIAN – najbolj razširjen (60%+) odprokodni OLAP strežnik, ki ga uporabljajo največje rešitve na področju odprte kode – Pentaho, JasperSoft, OpenI…


 

Java tehnologija omogoča platformsko neodvisnost, najdemo jo lahko od telefonov (BlackBerry, Google Android, Nokia …) do največjih strežnikov, podpirajo in intenzivno jo uporabljajo ter razvijajo IBM, ORACLE, SUN, Google …

Na strani odjemalca je .NET okolje, katerega ne gra zanemariti, še posebej pri gradnji MS Office vtičnikov. Okolja MS Office so uporabniki vajeni in pripomore k hitrosti implementacije in prijazni uporabi rešitve.

Predstavlja zmogljivo, razširljiv in robusteno platformo, ki nudi vse funkcionalnosti potrebne za celovito opravljanje s podatki in informacijami. Talend je danes najbolj uporabljana rešitev na svetu.

Microsoft OLAP strežnik MSAS

 

Standardizirano podatkovno skladišče

 
ResEvo stremi k temu, da obvladuje standardizirano podatkovno skladišče, to pomeni, da lahko izbirate med množico že pripravljenih pogledov – standardno verzijo, ki se in se bo stalno dopolnjevala.
 
Uporabljamo samo preizkušene, uveljavljene komponente, kjer je zagotovljena podpora.

 

ResEvo.Arrow strežnik in ResEvo.Arrow. odjemalec

 
Enostaven intuitiven odjemalec, ki streže vsem izzivom, ki jih danes “največji” in tudi mi, smatramo kot “MUST HAVE” pri kvalitetni rešitvi za podporo poslovnem odločanju
SAP WhitePaper 1Q 2010: BI-the-Definitive-Guide-for-Midsize-Organizations
 

Preberite si podrobneje o novih funkcionalnostih v dokumentu: https://docs.google.com/document/d/18FshWvXIEdOCmwlPYhUMU2nhbWBZ12olHclDIjXy4r4

Več o samih tehnikalijah pa najdete na naslovu:
https://docs.google.com/document/d/1gKriOjh1nYwNnqQhvqs5lvzB4bgbN40Jr92KNs71Af4