Vsebina je namenjena vsem vodjem prodaje in prodajnim direktorjem v podjetju.

Po zadnjih dveh mesecih intenzivnega izmeničnega dopustovanja v podjetjih, se zaposleni počasi ponovno utirjajo v tirnice vsakodnevnega poslovnega tempa. V prodajno intenzivnih panogah je sedaj idealen čas za analize preteklih mesecev in načrtovanje aktivnosti, ki bodo pripomogle, da bo to leto uspešnejše od prejšnjega. Boste rekli, da ste že vse postorili in morate samo še peljati z v naprej določenimi nalogami naprej. Se strinjam, do te mere, da je res potrebno gledati v prihodnost.

Vendar nikoli niso rezultati tako dobri, da jih ne bi mogli še izboljšati in obratno velja tudi za negativne trende, ki gredo lahko še bolj navzdol.

Kako bi to preprečili, oziroma kako bi dosegli boljše rezultate. Preprosto tako, da bi že danes vedeli kaj boste dosegli na koncu leta, če boste nadaljevali, kot ste do sedaj zadnja leta.

Kakšne rešitve vas lahko potegnejo iz tega povprečja, ki seveda ni slabo, vendar je povprečno dobro. Ali se zadovoljite s povprečjem, sem prepričan, da se vaši nadrejeni prav gotovo ne bodo. Rešitev, ki vam bo odgovorila na večino vaših vprašanj v zvezi z napovedovanjem prodaje oz. primerjave določenega prodajnega obdobja s preteklim, da že v naprej lahko predvidite trend, če ne boste posebej spreminjali aktivnosti.

Taka rešitev obstaja, razvili smo jo v našem podjetju in je sestavni del poslovno inteligenčnega orodja ASK.BI. Primerjalna obdobja vam podajo podroben pregled uspešnosti na dejanski prodaji sedaj v primerjavi s preteklim izbranim obdobjem. Iz te vrste analize lahko ugotavljamo uspešnost prodajnih akcij na posamezen artikel, skupino artiklov, blagovno skupino itd.

Enostaven pregled stanja projektov.

Enostaven pregled stanja projektov.

 

Orodje za prodajnega direktorja- napoved prodaje do konca leta.

Orodje za prodajnega direktorja- napoved prodaje do konca leta.

 

Kakšen trend prodaje je v primerjavi z preteklimi meseci, leti. Ali gremo v pravo smer?

Kakšen tren d prodaje je v primerjavi z preteklimi meseci, leti. Ali gremo v pravo smer?

 

Lahko analiziramo vpliv aktualne akcije in RVC z izbranim obdobjem v preteklosti, še posebej zanimiva analiza je ta, ki poda rezultat vpliva na ostale artikle, ki niso bili v akciji. Tako lahko usmerjate vaše ukrepe in naloge pri snovanju naslednjih akcij saj lahko natančno predvidite potek vplivov in sinergij pri naslednjih akcijah.

Še bolj pa je lahko zanimiva napoved prodaje za recimo do konca tega leta … imamo še dobre tri mesece, za nekatere panoge najbolj plodno prodajno obdobje. Napovemo lahko na podlagi preteklih let in zajemom še drugih vplivnih podatkov, ter prikažemo grafično, kako bo potekala prodaja do konca leta.

Tukaj se šele začne! Sedaj z neko gotovostjo veste, kaj vas čaka in na to seveda lahko vplivate s korektivnimi ukrepi, izboljšavami, akcijskimi ponudbami itd, vse da presežete povprečno napoved izzida.

V pripravi imamo rešitev pod imenom ” DIGITALIZIRANI VODJA PRODAJE”, kjer bomo vse tri rešitve tudi ponudili v paketu s še drugimi orodji in predlaganimi analizami za še bolj urejeno in produktivno delo vodij prodaje.